Monthly Archives: March 2015

Tuần Thánh Tại Vincent Liem Centre 2015

tuan thanh 2015

* Thứ NămTuầnThánh: 02/04/2015

Thánh lễ Tiệc Ly và Nghi Thức Rửa Chân lúc: 08g00 tối

* Thứ Sáu Tuần Thánh: 03/04/2015

Suy tôn Thánh giá lúc 05g00 chiều

* Thứ Bảy Tuần Thánh: 04/04/2015

Rước Đàng Thánh giá trọng thể lúc 10giờ sáng chung quanh Debneys Park.

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh lúc 08g30 tối.

Kính mới ông bà tin!! chị em tham dụ’.

St. Vincent Liem Centre 95 Mt Alexander Rd, Flemington Melbourne, Victoria, Australia 3031