Mừng Xuân Nhâm Thìn Tết 2012

M_ng_Xu_acirc_n_Nh_acirc_m_Th_igrave_n_T_t_2012_1359430085_3[1]Thánh Lễ:

Giao Thừa, Chúa Nhật, 9:00 tối 22/1/2012 (Ngoài trời)

Không có Thánh Lễ 5:00 chiều ngày này.

Mồng Một Tết, Thứ Hai, 23/1/2012 10:00 sáng và 7:00 tối: Cầu bình an cho năm mới.

Mống Hai Tết, Thứ Ba, 24/1/2012 10:00 sáng và 7:00 tối: Kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà.

Mồng Ba Tết, Thứ Tư, 25/1/2012 10:00 sáng và 7:00 tối: Thánh hóa công việc làm.

Cầu Chúc Ông Bà và Anh Chi Em một năm mới An Khang Thịnh Vượng

luôn luôn gặp nhiều may mắn, tiền vô như nước suốt năm con Rồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *