Thứ Tư Lễ Tro 22/2

Th_T_L_Tro_22_2_1329278971_39[1]Thánh Lễ: 10:00AM và 7:00PM ngày Thứ Tư 22/2/2012

Trong lịch Kitô giáo Tây phương, Thứ tư Lễ Tro là ngày khởi đầu cho Mùa Chay. Mùa này kéo dài đúng bốn mươi ngày trước Lễ Phục sinh. Thường thì Thứ tư Lễ Tro không cố định theo từng năm vì phụ thuộc vào ngày Lễ Phục sinh, nó có thể xảy ra trong khoảng ngày 4 tháng 2 đến 10 tháng 3 Tây lịch. Trong suốt ngày Thứ tư này, một số phái Kitô giáo buộc tín đồ phải ăn chay, như Công giáo Rôma.

Khi tham dự Thánh lễ Tro, tín đồ được xức tro trên đầu với ý niệm “con người xuất thân từ tro bụi và cũng sẽ trở về tro bụi” dựa trên nền tảng bản văn Kinh Thánh sau:

“…Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.” (Sách Sáng thế 3:15)
Loại tro này được lấy từ việc đốt lá mà được dùng trong Chúa nhật Lễ Lá năm trước. Một số nơi tro còn được trộn với dầu dùng trong việc rửa tội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *