Giáng Sinh Christmas 2012

Gi_aacute_ng_Sinh_Christmas_2012_1355965445_91[1]Thánh Ca Vọng Giáng Sinh: 8:30 tối Thứ Hai 24/12/2012 (Ngoài trời)

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh: 9:30 tối Thứ Hai 24/12/2012 Đức Cha Nguyễn Văn Long chủ tế. (Ngoài trời)

Thánh Lễ Giáng Sinh:
Thứ Ba 25/12/12 , có hai Thánh Lễ, 11:30 sáng và 5:00 chiều.
Không có Thánh Lễ 8:45 sáng.

Chúc Giáng Sinh Vui Vẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *