Mừng Xuân Quý Ty Tết 2013 – Giao Thừa

M_ng_Xu_acirc_n_Nh_acirc_m_Th_igrave_n_T_t_2012_1359430085_3[1]Thánh Lễ:

Giao Thừa, Thứ Bảy, 9:00 tối 9/2/2013 (Ngoài trời và đốt pháo đón xuân)

Mồng Một Tết, Chúa Nhật, 10/2/2013 sáng và tối thường lệ Chúa Nhật: Cầu bình an cho năm mới.

Mống Hai Tết, Thứ Hai, 11/02/2013 10:00 sáng và 7:00 tối: Kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà.

Mồng Ba Tết, Thứ Ba, 12/02/2013 10:00 sáng và 7:00 tối: Thánh hóa công việc làm.

Cầu Chúc Ông Bà và Anh Chi Em một năm mới An Khang Thịnh Vượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *