Lm. Raphael Võ Đức Thiện – Lời Từ Giã Sunday 4-5-14

Lời Từ Giã 
Kính chào quý ông bà và anh Chị em,
Các Thánh Lễ cuỐi tuần này, 3-4.05.14, là cơ
hội cuỐi cũng với từ Cách Quản Nhiệm, tôi
dâng hy tế thập giá cũng với quý ông bà và
anh chị em. để cảm tạ Thiên Chúa đã cho tôi
được động hành và chia sẽ cuộc sỐng cũng
quý ông và anh .chị em trong hơn 21 năm
qua.
Trong hoảng thời gian dài này, chúng ta đã
cũng nhau xây dụng đời sỐng thiêng liêng
qua các Thánh Lễ, các giờ Chầu Chúa, qua
sinh hoạt các Giáo Khu và Các sinh hoạt
Đoàn Thể trong Cộng Đoàn. Hy vọng Các
hoạt động nói gia tăng Sức Sống và làm cho
đời sống thiêng liêng của quý vị thêm
phong phú cả về hiếu biết nhữngmạc khải
của Thiên Chúa và cách đáp trả thích hợp
qua đức tin của chúng ta.
Trong khoảng thời gian này, quý ông bà và
anh chị em cũng chứng kiển những sự đổi
thay về mặt cơ SỞ và CáC tiện nghi của
Trung Tâm. Việc lớn mạnh trong đức tin
cũng Cần có sự hàng đỡ của nơi thờ phượng
và những nƠi hội họp gặp gỡ.
Cảm tạ Thiên Chúa đã ban hình an cho Cộng
Ðoàn và đã ban mọi thuận fiên để Cộng
Đoàn được tiến triển cho đến ngày hôm
nay. Trước khi từ giá Công Ðoàn, kính xin
quý ông bà và anh chị em tha thứ cho
những thiếu sốt và những cừ chỉ hành động
là phật lòng quý vi.
Kinh Xin quý ông bà và anh chị em Cầu
nguyện cho tôi, để trên bước đường Linh
Mục mai ngày, tôi cũng đón “nhân được
nhiều lời cầu nguyện và hàng đỡ, như tôi đã
từng đón nhận tại Cộng Ðoàn Thảnh Vinh
SƠn Liêm. Tôi cũng ghi nhỚ quý vị trong giờ
kinh nguyện và CáC Thánh Lễ.
Lm. Raphael Võ Đức Thiện
Quản Nhiệm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *