cà C LỄ ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG 6

22/06 : Lễ Mình Máu Thánh Chúa
24/06 : Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tây
Giả A
27/06 : Lẽ THÁNH TÂM chúa Giêsu
29/06 : Lễ hai Thánh Tông ÐỒ Phêrô và
Phao lô `
Mờ! qu! ông bà và anh chiem hiệp dâng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *