Đại Hội Thánh Mẫu La Vang tại Trung Tâm Cộng Đoàn Công Giáo Hoan Thiện – Melbourne, Australia 2-3 May 2015

Trung Tâm Cộng Đoàn Công Giáo Hoan Thiện

225 Hutton Road, Keysborough, Victoria 3173
Tham khảo Melway trang 49 C2
Tel: (03) 9701 6033
Email: info[tai]congdoanhoanthien.org.au

Linh mục tuyên úy: Giuse Mai Văn Thịnh, Dòng Chúa Cứu Thế
Tel: (03) 9701 6033
Mobile: 0418 864 067
Email: jmvtinh[tai]cssr.org.au

Saturday 2-5-2015
09:00
Chào đón Cộng Đoàn Dân Chúa. Rước kiệu Đức Mẹ La Vang.
10:30 Thánh lễ Đại Trào Khai Mạc Đại Hội.
12:00 Chào đón Cựu Thủ Tướng úc Sir Malcolm Fraser & Đại diện các Tôn Giáo Bạn và Quý khách. Bài chia sẻ của Sir Malcolm Fraser.
13:30 Chương trình sinh hoạt chung- LM Giuse Nguyễn Tiến Lộc và Ban sinh hoạt.
14:00 bài thuyết giảng chung cho cộng đoàn. ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh.
15:00 Giờ kinh kính Lòng Chúa thương xót.
16:00 Chương trình Văn Nghệ. Thắp nến cầu nguyện.
20:30 Bế mạc ngày thứ nhất.

Sunday 3-5-2015
09:30
Chào đón Cộng đoàn dân Chúa. Chương trìn hsinh hoạt chung.
10:30 Bài thuyết giảng cho cộng đoàn- LM Phero Nguyễn Văn Khải.
11:15 Hội thảo nhóm & thảo luận.
13:00 Chương trình sinh hoạt chung. Bài chia sẽ của ông Lê Văn Hiếu, Governor Nam Úc. Dâng hoa Đức Mẹ La Vang.
14:30 Thánh lễ Đại trào Bế mạc Đại hội.
16:00 Bế mạc Đại hội.

dai hoi la vang melburne australia 2015

Video coming soon…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *