Tết Trung Thu Ở Úc Châu – Footscray Vietnamese Mid-Autumn Festival Australia 2017

Tết Trung Thu theo Âm lịch là ngày Rằm tháng 8 hằng năm, đây đã trở thành ngày tết của trẻ em (Tết Thiếu nhi),[2] còn được gọi là Tết trông Trăng hay Tết hoa đăng.

Bài Rước đèn tháng tám:

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm
Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu

Saturday, 07 October 2017 | 02:00 PM – 07:00 PM

Nicholson St Mall, Footscray, Nicholson St Mall, Footscray, Footscray 3011

An annual event on the Festival City calendar, the Children’s Lantern Festival celebrates the full moon in Vietnamese culture.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *