Hang Belem Nhạc Giáng Sinh Thiếu Nhi at St Monica Footscray

Hang Belem

Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời,
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa.

Trong hang Belem ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng.

Đàn hát réo rắt tiếng hát, xướng ca dư âm vang xa,
đây Chúa thiên toà giáng sinh vì ta.

Người hỡi hãy tiến bước tới, đến xem nơi hang belem,
ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *