ST VINCENT LIEM – MELBOURNE, VIC – CHURCH 2014

Nhà Thờ Thánh Vincent Liêm (Vinh Sơn Liêm VSL)
St. Vincent Liem Vietnamese Catholic Community Centre
Úc Australia

Cha Tuyên Úy – LM Giuse Tran Ngoc Tan

95 Mt Alexander Rd, Flemington 
Melbourne, Victoria, Australia 3031 
Tel: +61 3 9376 4864 
Mob: 0435 582 525
Email: ngoctansss2014[tai]yahoo.com.au

Thánh Lễ Tại Trung Tâm Vinh Sơn Liem

Thứ Bảy: 6:00 tối
Chúa Nhật: 8:45 sáng
11:30 sáng
5:00 chiều
Thứ Ba, Thứ Năm & Thứ Sáu Đầu Tháng:
6:00 tối (Mùa Đông)
6:30 tối (Mùa Hè)

Thứ Tư: 10:00 sáng

Giải Tội: Trước thánh lễ hằng ngày nửa giờ, trừ Thứ Bảy và Chúa Nhật
TỔ CHỨC CĐ – HĐMV

Hội Đồng Mục Vụ bao gồm:

ỦY BAN MỤC VỤ

Ủy Ban Mục Vụ (UBMV) là một ủy ban cộng tác và cố vấn cho Lm Quản Nhiệm trong những vấn đề có liên hệ đến Cộng Đoàn.

CÁC GIÁO KHU

GK Antôn, GK Gioan Bôscô, GK Giuse, GK Martinô, GK Nữ Vương, GK Phanxicô Xaviê và GK Têrêxa.
*Sinh hoạt của Giáo Khu bao gồm: Tôn Vương Đức Mẹ tại các gia dình, mừng Lễ Bổn Mạng GK và đọc kinh tại tang gia.

CÀC ĐOÀN THỂ – HỘI ĐOÀN

5 Ca đoàn: Babylon, Bêlem, Cecilia, Tình Mẹ và Vô Nhiễm.

Hội Cao Niên, Thiếu Nhi Thánh Thể, Comitium Đạo Binh Dức Mẹ, Liên Minh Thánh Tâm & Ngành Nữ Tông Đồ Thánh Tâm, Pahn Sinh Tại Thế, Hội Đa Minh, Cursillo và Trường Việt Ngữ.

CÁC BAN NGÀNH

Ban Phụng Vụ & Liên Ca Đoàn, Ban Thừa Tác Viên Cho Rước Lễ & Lời Chúa, Ban Phòng Thánh, Ban Giúp Lễ, Ban Khánh Tiết, Ban Tái Chánh, Ban Giáo Lý, Ban Âm Thanh, Ban Trật Tự và Ban Giữ Gìn Sạch Sẽ Trung Tâm.

CÁC BÍ TÍCH

Rửa Tội, Xưng Tội & Rước Lễ Lần Đầu, Thêm Sức, Dư Tòng, Hôn Phối: Liên lạc Lm. Quản Nhiệm.

HỘI TRƯỜNG

Ai muốn thuê Hội Trường cho đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, tang chay và dịp đạc biệt, liên lạc Lm. Quản Nhiệm.

 

6 thoughts on “ST VINCENT LIEM – MELBOURNE, VIC – CHURCH 2014

 1. Matt

  Hi Administrator,

  Could you please contact the priest? He would like to know how has been administering this website.

  Thanh you,

  Reply
  1. Chau Uc

   Lễ Giao Thừa : 8:30 tối, Thử Tư ngày 18/02/2015

   * D0 Ðức Cha Vincent Long Chủ Tết và quí Cha đồng tế.

   * Làm phép và Phát lộc Xuân

   * Đốt pháo khai Hội Xuân

   * Cha Q1lản Nhiệm li xì Ban giúp lễ và các Ca Ðoàn

   * Phát Bong bóng Xuân cho thiểu nhi

   Reply
 2. Thomas Nguyen

  Hi, is there an email address for the church office? I was baptised at St Vincent Flemington parish and would like to request a copy of my birth certificate and a freedom to marry certificate.

  Reply
  1. Chau Uc

   Hi, The local priest’s email at the top ( remove the [tai] with @) I’d advise you to contact him directly (phone at the top) as emailing maybe unrealisable. Good luck.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *