Thánh lễ Thánh Vinh Sơn Liêm Mừng 35 Năm 7-11-2015

Vinh Sơn Liêm Mừng 35 Năm Vinh Sơn Liêm Mừng 35 Năm3 Vinh Sơn Liêm Mừng 35 Năm4
3:00pm Lòng Thương Xót trọng Thể Vớí Thánh Vính Sơn Liêm

3:50pm gịải lao, uống nước chuẩn bị ęuộc rước kiệu

4:00pm RƯỚC KIỆU : (quanh Park)

5:00pm Thánh lễ tại lễ đài

Đức Cha Vincent chủ tể
Ca đơàn phụ trách : Liên ca đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm
Cám Ơn Đức Cha, quí Cha đồng tễ Và Cộng Đoàn
Sau Thánh lễ: Tiệc mừng và diễn nguyện

Trung Tâm Vinh Sơn Liêm
95 Mt Alexander Rd, Flemington
Melbourne, Victoria, Australia 3031

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang tại Trung Tâm Cộng Đoàn Công Giáo Hoan Thiện – Melbourne, Australia 2-3 May 2015

Trung Tâm Cộng Đoàn Công Giáo Hoan Thiện

225 Hutton Road, Keysborough, Victoria 3173
Tham khảo Melway trang 49 C2
Tel: (03) 9701 6033
Email: info[tai]congdoanhoanthien.org.au

Linh mục tuyên úy: Giuse Mai Văn Thịnh, Dòng Chúa Cứu Thế
Tel: (03) 9701 6033
Mobile: 0418 864 067
Email: jmvtinh[tai]cssr.org.au

Saturday 2-5-2015
09:00
Chào đón Cộng Đoàn Dân Chúa. Rước kiệu Đức Mẹ La Vang.
10:30 Thánh lễ Đại Trào Khai Mạc Đại Hội.
12:00 Chào đón Cựu Thủ Tướng úc Sir Malcolm Fraser & Đại diện các Tôn Giáo Bạn và Quý khách. Bài chia sẻ của Sir Malcolm Fraser.
13:30 Chương trình sinh hoạt chung- LM Giuse Nguyễn Tiến Lộc và Ban sinh hoạt.
14:00 bài thuyết giảng chung cho cộng đoàn. ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh.
15:00 Giờ kinh kính Lòng Chúa thương xót.
16:00 Chương trình Văn Nghệ. Thắp nến cầu nguyện.
20:30 Bế mạc ngày thứ nhất.

Sunday 3-5-2015
09:30
Chào đón Cộng đoàn dân Chúa. Chương trìn hsinh hoạt chung.
10:30 Bài thuyết giảng cho cộng đoàn- LM Phero Nguyễn Văn Khải.
11:15 Hội thảo nhóm & thảo luận.
13:00 Chương trình sinh hoạt chung. Bài chia sẽ của ông Lê Văn Hiếu, Governor Nam Úc. Dâng hoa Đức Mẹ La Vang.
14:30 Thánh lễ Đại trào Bế mạc Đại hội.
16:00 Bế mạc Đại hội.

dai hoi la vang melburne australia 2015

Video coming soon…

Tuần Thánh Tại Vincent Liem Centre 2015

tuan thanh 2015

* Thứ NămTuầnThánh: 02/04/2015

Thánh lễ Tiệc Ly và Nghi Thức Rửa Chân lúc: 08g00 tối

* Thứ Sáu Tuần Thánh: 03/04/2015

Suy tôn Thánh giá lúc 05g00 chiều

* Thứ Bảy Tuần Thánh: 04/04/2015

Rước Đàng Thánh giá trọng thể lúc 10giờ sáng chung quanh Debneys Park.

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh lúc 08g30 tối.

Kính mới ông bà tin!! chị em tham dụ’.

St. Vincent Liem Centre 95 Mt Alexander Rd, Flemington Melbourne, Victoria, Australia 3031

Lễ Giao Thừa Thử Tư ngày 18/02/2015 – St. Vincent Liem Centre

Lễ Giao Thừa : 8:30 tối, Thử Tư ngày 18/02/2015

* D0 Ðức Cha Vincent Long Chủ Tết và quí Cha đồng tế.

* Làm phép và Phát lộc Xuân

* Đốt pháo khai Hội Xuân

* Cha Q1lản Nhiệm li xì Ban giúp lễ và các Ca Ðoàn

* Phát Bong bóng Xuân cho thiểu nhi

Lễ Tân Niền : cẩu Bình An năm mới

* Sáng Mồng Một Tết: lúc 10 giờ (Thú Năm; 19/02/15)

* Chiều Mồng Một Tết: lúc 6 giờ 30 (Thử Năm; 19/02/15)

* Đốt pháo mừng Tân xuân (có thể nước Thánh Lễ)

Lễ Kính ;Tỗ Tiền, ông Bà, Cha Mẹ (Chúc Thọ OBCM – lễ 6.30 chiểu):

* Sáng Mồng Hai Tết: lúc 10 giờ (Thú Sáu; 20/02/15)

* Chiểu Mồng Hai Tết: lúc 6 giờ 30 (Thứ sản; 20/02/15)

* Kính nhớ – cầu nguyện cho Tổ Tiên

* Nghi thúc Chúc thọ Ông Bà Cha Mẹ (Long trọng)

* Mùng Tuổi các bậc Sinh Thành và tặng quà. (Sal‹bảígíảng

Lễ Tân Niền : Cầu cho Công ăn, việc làm)

* Sáng Mồng Ba Tết: lúc 10 giờ (Thử Bày; 21/02/15)

* Chiểu Mồng Ba Tết: lúc 6 giờ (Thú Bảy: 21/02/15)

Kính mới ông bà tin!! chị em tham dụ’.

 

St. Vincent Liem Centre 95 Mt Alexander Rd, Flemington Melbourne, Victoria, Australia 3031

LỄ TRO ngày Thử Ba 17/02 – St. Vincent Liem Centre

– Lễ tro (ăn chay và kiêng thịt)

Ðược phép Ðức Tổng GM. Lễ tro năm nay sẽ là ngày Thử Ba (17/02).

Tại Trang Tâm có hai Thánh Lễ:

* Sáng : lúc 10am

* Chiểu là 6 giờ 30pm.

* Luật ăn chay và kiêng thịt Vì thể cũng sẽ được áp dụng từ 6

giờ chiều ngày thử Ba cho đến hết 5 giờ chiều Thử T11′.

St. Vincent Liem Centre 95 Mt Alexander Rd, Flemington Melbourne, Victoria, Australia 3031

2015 HỘI CHỢ TẾT – MỪNG XUÂN – VIETNAMESE NEW YEAR FESTIVAL, FOOTSCRAY, RICHMOND, ST ALBANS, SPRINGVALE

Vietnamese New Year 2015

Thursday, February 19

Festival

St Albans Alfrieda St 18 January 2015 10am – 10pm
Richmond Victoria St 1 February 2015 10am – 10pm
Footscray Hopkins St 8 February 2015 10am – 10pm
Box Hill Market St and Whitehorse Rd 14 February 2015 1pm – 1am
Springvale Buckingham Avenue 15 February 2015 9am – 9pm
Noble Park Noble Park Racecourse 21-22 February 2015 TBC
Chinatown Russell St 22 February 2015 10am – 10pm
Federation Square Melbourne 28 – 29 February 2015 1pm – 5pm; 12pm – 4pm
Glen Waverley King’s Way 1 March 2015 11am – 8pm